Opgaver

En infanterideling i hjemmeværnet er en enhed, der kan løse de samme opgaver, som en infanterideling fra hæren kan løse. Enheden er betydelig mere offensiv end andre enheder i hærhjemmeværnet og er derfor udrustet herefter.

Enheden skal kunne indsættes på det meste af Sjælland på baggrund af blandt andet friske efterretninger fra kompagniets patruljeindsatsdeling. Infanteridelingens forskellige uddannelsesmoduler foregår dog overalt i Danmark, og inkluderer kamp fra stilling, patruljering, bykamp og decideret angreb i forskellige former. Udover gruppernes og kompagniets egen uddannelse af medlemmerne, er der også stillet uddannelsesofficerer til rådighed for enheden. En del af øvelserne vil foregå sammen med hæren.

Infanteridelingen er gennem sin målrettede og alsidige uddannelse i stand til at løse forskellige typer krævende opgaver, nedenfor kan ses et udpluk af de opgaver som infanteridelingen skal beherske fuldt ud:

Udover at kunne løse sine egne opgaver, er infanteridelingen også i stand til at løse opgaver tilhørende patruljeindsatsdelingen, dog naturligvis ikke på samme niveau som selve patruljeindsatsdelingen. Se evt. nærmere under patruljeindsatsdelingens opgaver.

Log ind