Opgaver

Patruljeindsatsdelingen skal kunne gennemføre kamp- og opklaringspatruljeopgaver; afsøgning og rensning af bygninger og af skovområder for fjendtlige styrker.

Det betyder at patruljen skal kunne skaffe oplysninger fra områder der ikke direkte er under kontrol af egne styrker, herunder f.eks. uindset terræn i området omkring et bevogtningsobjekt, eller helt regulært umiddelbart bag fjendens linier. Desuden skal patruljen være i stand til at opspore, inddæmme og nedkæmpe mindre fjendtlige enheder på dansk jord.

Patruljeindsatsdelingen er gennem sin målrettede og alsidige uddannelse i stand til at løse forskellige typer krævende opgaver, nedenfor kan ses et udpluk af de opgaver som patruljeindsatsdelingen skal beherske fuldt ud:

Udover at kunne løse sine egne opgaver, er patruljeindsatsdelingen også i stand til at løse opgaver tilhørende infanteridelingen, dog naturligvis ikke på samme niveau som selve infanteridelingen. Se evt. nærmere under infanteridelingens opgaver.

Log ind