Tjenesten

Da enheden står og falder med opgavens løsning, arbejder alle engageret for samme sag. Kort sagt - man hjælper hinanden.

Tjenesten i enheden er præget af en forståelse for at det er sammenholdet, interessen og engagementet hos den enkelte som holder enheden sammen og sikre at enheden har det nødvendige niveau både fysisk og fagligt.

Tjenesten i enheden byder på en meget alsidig uddannelse. Den videre uddannelse indeholder bl.a.

Enheden deltager på mange større øvelser, der for det meste foregår i Nordsjælland, men enheden inviteres også på øvelser i andre regioner og med det øvrige forsvar. øvelserne er både spændende og udfordrende.

Patruljetjeneste er et krævende "arbejde" og alle skal kunne stole på sidemanden. Det ligger også i sagens natur at en patruljemand konstant presses fysisk, men så sandelig også psykisk. Herudover drives alle af, at opgaven kommer før alt andet.

Det er af største betydning for opgavens løsning, og patruljeførerens handlefrihed, at ALLE i enheden befinder sig på højeste uddannelsesniveau og hele tiden holder sig god form, så du til stadighed opfylder enhedens standard.

Du skal derfor være bevidst om at det er et ufravigeligt krav, at der skal bruges meget tid på uddannelse. Dette gælder såvel for enkeltmand, som for enheden som helhed.

Det forventes at du er aktiv og deltager i størstedelen af delingens aktiviteter, såvel skydninger som undervisning og øvelser. Du skal kunne afsætte én ugentlig aften og ca. én weekend om måneden, og udover dette tage de kurser, der er nødvendige for at opnå det ønskede faglige niveau.

Log ind