Patruljesoldaten

Gennem din tjeneste ved patruljeindsatsdelingen får du mange spændende og udfordrende oplevelser – primært af militær karakter, men du vil også opleve, at dine personlige grænser bliver rykket: Du vil lære dig selv bedre at kende og helt sikker udvikle dig personligt.

I en enhed som patruljeindsatsdelingen, hvor man er en lille enhed der selvstændigt skal kunne løse komplicerede opgaver, får man gennem det tætte samarbejde skabt mange nye kammeratskaber. Der er i høj grad plads til medbestemmelse og man oplever at alle har indflydelse på løsningen af opgaverne. Du får også styrket din selvtillid gennem oplevelsen af, at opgaverne kun kan løses gennem netop din aktive deltagelse både i planlægningen og i udførslen.

... Og så deltager vi naturligvis på mange spændende og realistiske øvelser med patrulje- og hunterforceopgaver.

Log ind